api → image_rotations/create_new

Otočení obrázku

Hodnota orientation:

  • 0: 0 stupňů, nedochází k otočení
  • 1: 90 stupňů po směru hodinových ručiček
  • 2: 180 stupňů po směru hodinových ručiček
  • 3: 270 smětu po směru hodinových ručiček
URL nějakého obrázku již zde uloženého..