api → image_crops/create_new

Vytvoření výřezu z obrázku

URL nějakého obrázku již zde uloženého..
Umístění středu ořezu na ose X v procentech
Umístění středu ořezu na ose Y v procentech
Procentní šířka ořezu na originálu
Požadovaná šířka výsledného ořezu v pixelech
Požadovaná výška výsledného ořezu v pixelech