api → attachments/create_new

Upload přílohy

Toto je experimentální funkce. Zatím lze nahrávat pouze pdf soubory.

Lze nahrát přílohu pouze podporovaného typu.
Podporované typy:
 • jpg [image/jpeg]
 • png [image/png]
 • pdf [application/pdf]
 • tiff [image/tiff]
 • gif [image/gif]
 • bmp [image/bmp]
 • svg [image/svg+xml]
 • ai, eps [application/postscript]
 • doc [application/msword]
 • xls [application/vnd.ms-excel]
 • odt [application/vnd.oasis.opendocument.text]
 • ods [application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet]
 • zip [application/zip]
 • docx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]
 • ppt [application/vnd.ms-powerpoint]
 • mp3 [audio/mpeg]
 • xlsx [application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet]
Název v tomto políčku má přednost před názvem souboru zaslaným v poli attachment